Lemmikuga reisimine

Kuigi lemmikloomadega reisimine on muutunud igapäevaseks nähtuseks, tuleb siiski teada lemmikloomadele ja nende dokumentidele esitatavaid nõudeid.

Enamus loomaomanikke, kes reisib koos lemmikuga, teab reisimiseks olulisi aspekte – lemmik peab olema kiibistatud, vaktsineeritud marutaudi vastu ning omama Euroopa Liidus aksepteeritud lemmiklooma passi.

Lemmiklooma pass on reisidokument ja see peab vastama Euroopa Komisjoni esitatud nõuetele – st on kõikides liikmesriikides ühtne. Passi peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vastu vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

Kasside, koerte ja tuhkrute vaktsineerimist marutaudi vastu nõutakse kõikjal. Vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud europassi. Korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal,  korduvvaktsineerimise puhul, kui see on tehtud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal, ei ole vaja järgida 21-päevast ooteaega.

Loomad, kes on marutaudi puutuvatest nõuetest vabastatud, on vähem kui 12 nädala vanused ja marutaudi vastu vaktsineerimata loomad või 12-16 nädala vanused loomad ning on marutaudi vastu vaktsineeritud, kuid marutaudi vaktsineerimine ei ole veel kehtiv.

Selliste kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitteomavate lemmikloomade sissetoomine on lubatud ainult siis, kui sihtliikmesriik on Eesti. Teistesse EL liikmesriikidesse reisimiseks tuleb eelnevalt välja selgitada vastava sihtriigi nõuded, kuna selliste loomadega liikumise lubamine on jäetud iga liikmesriigi pädevusse. Vaktsineerimata loomade edasisaatmine Eestist teise liikmesriiki ei ole lubatud.

Koerte viimisel Ühendkuningriiki, Maltale, Iirimaale ja Soome tuleb koertele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse . Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati. Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt europassi.

Rohkem informatsiooni loomaga reisimise kohta:

https://pta.agri.ee/tarbijale-ja-eraisikule/reisimine/lemmikloomaga-reisimine